روپوش کثیف(نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی )

روپوش کثیف(نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی )

جناب آقاي دکتر قاضي زاده هاشمي
 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 سلام عليکم

همانگونه که مستحضريد، در عصر حاضر اهميت شعار «پيشگيري مقدم بر درمان» است، برهمگان محرز شده و جوامع و دولت ها، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه براي افزايش کيفيت سلامت جامعه خود به اين امر توجه ويژه اي دارند.
بدون شک دست يافتن به اين شعار تنها با حرف عملي نمي شود؛ بلکه نيازمند اقدام و عمل است، متأسفانه آنگونه که شاهديم با توجه به کم لطفي هاي صورت گرفته در خصوص رشته هاي مرتبط با سلامت جامعه (حوزه پيشگيري) مثل اينکه هنوز در کشور ما و به خصوص در وزارت خانه تحت امر جنابعالي نسبت به اين شعار به باور عمومي نرسيده است.
اهميت دادن به علوم پزشکي به عنوان علمي که در قرآن به تقديس از آن ياد شده کار پسنديده اي است؛ ولي علوم پزشکي نه فقط رشته پزشکي. آنگونه که شاهد هستيم تعريف اين وزارت خانه از علوم پزشکي فقط به يک رشته خاص محدود شده است و اين امر هم در سياست گذاري ها و هم در حوزه اجرا به فراواني ديده مي شود ....
جناب وزير، دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي، از اين همه ظلم و کم توجهي به ستوه آمده اند، کم توجهي هاي صورت گرفته در تدوين طرح تحول نظام سلامت و بي مهري هايي که در مراکز، سازمان ها و بيمارستان هاي اين وزارت خانه نسبت به دانشجويان و دانش آموختگان علوم پزشکي، تنها نمونه هايي از خيل عظيم مشکلات دانشجويان علوم پزشکي کشور است.
حال که قطار اين تصميمات نادرست و ظالمانه به ايستگاه رشته علوم تغذيه رسيده است، انجمن اسلامي دانشجويان (تأسيس ????) دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به عنوان صداي رساي دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته ارزشمند و مهم در حوزه سلامت جامعه نهايت مخالفت و اعتراض خود را نسبت به اقدامات و سياستگذاري هاي نادرست اين وزارت خانه نسبت به رشته علوم تغذيه را اعلام مي نمايد.

برخي از اين اقدامات  و مشکلات عبارت اند از:
?. عدم توجه به بند ?-?? سياست هاي کلي نظام سلامت ابلاغيه از سوي مقام معظم رهبري.
?. رشته هاي غيرمرتبط که اجازه شرکت در کنکور کارشناسي ارشد اين رشته را دارند و درخواست حذف حق شرکت آنها از کنکور ارشد رشته تغذيه.
?. بالا بودن ظرفيت ورود رشته هايي نظير پزشکي عمومي، داروسازي، دامپزشکي و...به مقطع دکتري تغذيه و درخواست افزايش ظرفيت کارشناسان ارشد تغذيه در اين مقطع.
?. عدم تعلق گرفتن بيمه به خدمات مشاوره اي تغذيه در مراکزدولتي و خصوصي و عدم توانايي فارغ التحصيلان اين رشته براي نوشتن آزمايش هاي تشخيصي براي بيماران.
?. عدم وجود منع جدي و رسيدگي براي تبليغات و درج  کلمه«رژيم درماني» بر روي تابلوي پزشکان عمومي که تنها ? واحد تغذيه را در طول مدت تحصيل گذرانيده اند.
?. اجازه رژيم درماني وتاسيس مطب تغذيه به کارشناسان ارشد بدون پايه تغذيه.
?. تأسيس انجمن علمي تغذيه ايران با وجود دو انجمن فعال در اين حوزه (انجمن تغذيه ايران وانجمن غذا و تغذيه ايران).
?. موارد مشاهده شده مبني بر تحصيل بدون کنکور پزشکان در رشته علوم تغذيه تحت عنوان متخصص تغذيه در دانشگاه هاي علوم پزشکي مشهد وتهران تحت هر عنوان .
?. ضايع کردن حق فارغ التحصيلان اين رشته در طرح تحول نظام سلامت. (تعرفه ها و نظام پرداختي ها، حذف خدمات رژيم درماني رايگان در اين طرح و...)
و موارد بسيار ديگر که ذکر آنها دراين مرقومه نمي گنجد.
جناب وزير، از پاسخگويي شما در شبکه هاي مجازي متشکريم ولي اين پاسخ ها براي ما قانع کننده نمي باشد و ما ارزش رشته تغذيه و تغذيه دان را بيشتر از آن مي دانيم که با يک کامنت ساده بتوانيد موج عظيم اعتراضات را متوقف کنيد.
در خواست ما از شما حضور در جمع خانواده بزرگ تغذيه و گوش دادن به مطالبات و خواسته هاي آنهاست.
انجمن اسلامي دانشجويان
(دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

کد اخبار