جزوات

جدید ترین ها

جزوه حاضر به منظور شناخت بیشتر نسبت به نظام فکری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) در حوزه تمدن نوین اسلامی تدوین شده است.با توجه به اینکه اکنون در مرحله ایجاد دولت اسلامی هستیم، فصل سوم به طور تخصصی به این مهم اختصاص یافت. در پایان نیز با توجه به شرایط سیاسی کشور و مقتضیات زمان، دو بخش...

جمعه، 08 مرداد 95 16:00 0 دیدگاه

کد اخبار