دانلود جلسات استاد شریف در اردوی جهاد اکبر

 

دانلود جلسات استاد شریف با موضوع اصول عقاید ویژه فعالین واحد عقیدتی

با کلیک بر روی هر جلسه قادر به دانلود خواهید بود.التماس دعا

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

کد اخبار