برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)

برنامه جامع اقدام مشترک برای چه؟ برای فریب ملتی که سال ها سختی زندگی و کمبود را تحمل کردند برای رسیدن به آنچه که اعتقاد داشتند حق شان است وموجب عزت وافتخارشان...برای فریب ملتی که چرخ زندگی شان را با یک دست چرخاندند تا دست دیگرشان برای چرخاندن چرخ سانتریفیوژ ها آزاد باشد...

برنامه جامع اقدام مشترک برای فریب پدری که فرزندش را نثار عقاید ملتی کرد... برای فریب ارمیتایی که نبود پدرش را تحمل کرد تا پدری داستان فخر و قدرت ایرانی را برای فرزندانش بخواند

ای کسانی که میگویید برجام برد برد است ...ای کسانی که میگویید ما پیروز میدانیم ..برجام یعنی امید یعنی عزت یعنی افتخار ...

چه شد؟ ....همین بود برجامی که قرار بود فردایش رونق اقتصادی وگشایش برایمان رقم بزند ...چند ماه گذشته ؟...چه شد؟

همان تحریمها باز تصویب میشوند اما به شکلی دیگر برجام به ما نشان داد تحریم ها ازبین نمی روند بلکه از بهانه ای به بهانه ی دیگر تغییر میکنند واین قانون پایستگی دشمنی غرب با ماست...

نمی دانم چرا برخی میخواهند آنچه که نیست را هست بپندارند ...نمی دانم چرا برخی زود عوض میشوند ...شنیده بودم گذشت زمان عقاید را تغییر میدهد اما از برخی افراد انتظار چرخش های 180 درجه ای نداشتیم ...قدرت چه کار ها که نمی کند

راست گفته اند که اسلام بیشترین لطمه را از خودی ها می خورد تا بیگانگان

چه راحت قبول کردیم روی حق مان بتن بریزیم ...چه راحت قولمان زدند ...هواپیما دادند و خون گرفتند...وعده دادند ونقد گرفتند ..ای کاش دنیای سیاست هم نسیه ممنوع داشت...

کاش تجربه های گذشته را فقط برای چاپ کتاب های خاطره استفاده نمی کردیم ...

علیرضا حاتمی -دبیر روابط عمومی

دسته ها: یادداشت ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

کد اخبار