اردوی میثاق یاران3

اردوی میثاق یاران3

گزارش روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان از برگزاری اردوی میثاق یاران3:

برگزاری سومین دوره از سری اردوهای میثاق یاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در مشهد مقدس:

اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران 3 از20 الی 26 شهریورماه وبا شرکت 120 نفر از اعضا در مشهد مقدس برگزار میشود .

این اردو در سه سطح وبا شعار" دولت اسلامی زمینه ساز جامعه مهدوی"  وبا حضور اعضا فعال دفاتردانشکده ای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درجوار مرقد امام رضا (ع) برگزار میشود .

گفتنی است شروع برنامه اردو با افتتاحیه ای که شامل سخنرانی وپخش کیلپ اردوی سال قبل وجلسه توجیهی اردو توسط مسولین اردو می باشد درتاریخ 20ام شهرویورماه وبا حضور اساتید برجسته کشوری می باشد.

درطول 6 روز برگزاری این اردو سعی شده است که با استفاده ازاساتید صاحب نام و با بهره بردن از فضای معنوی همجواری با بارگاه امام معصوم گام مهمی در رشد معنوی وفکری دانشجویان برداشته شود.علاوه برآن درراستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری اردوهای هیجانی وایجاد نشاط در دانشجویان برنامه های تفریحی ورزش مفرحی تدارک دیده شده است.

(سری اردوهای میثاق یاران ازجمله مهم ترین اردوهای انجم

ن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که همه ساله دراواخر شهریورو قبل از شروع سال تحصیلی وبه منظور تامین محتوایی وآموزش وکادرسازی برای تشکل وبا حضور پرشور اعضا بگزار میگردد.)

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

کد اخبار