فضا بس ناجوانمردانه سنگین است!!!

فضا بس ناجوانمردانه سنگین است!!!

یادداشت علیرضا حاتمی در روزنامه جوان
فضا بس ناجوانمردانه سنگین است!!!
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فارغ از نام ونشانش این روز ها از فضای سنگین فرهنگی حاکم بر فعالیت های دانشجویی وتشکلی می نالد . دخالت های بی مورد معاونت مربوطه ، نظارت های سنگینی که انگار به دانشجو دیکته می کند کارفرهنگی انجام نده، و سنگ اندازی هایی به بهانه هایی چون بودجه نداریم و در دستور کار نیست و... همگی دست به دست هم دادند تا فضا ی بی میلی
و بی انگیزگی را برای فعالیت تشکل های انقلابی به ارمغان بیاورند.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال قبل در طرح امتیازسنجی وزارت بهداشت رتبه یک را از لحاظ آموزش کسب کرد ولی ای کاش یک نظرسنجی در حیطه های دیگرهم انجام میشد تا به وخامت حال و هوای فرهنگی دانشجویان این دانشگاه هم پی برده شود،حرف از دانشگاهی میزنیم که جلسات شورای فرهنگی آن که بالاترین مرجع امور فرهنگی در دانشگاه بوده و طبق قانون باید حداقل ماهی باید یکباربا حضور تشکل ها برگزار گردد به فراموشی سپرده شده وامور فرهنگی به دست سلایق شخصی مسولین افتاده است.
بودجه اختصاص یافته به امور فرهنگی در این دانشگاه را میتوان یکی از بالاترین مقادیر در کل دانشگاه های کشور ذکر کرد ولی مشکل جای دیگر است شاید یکی از دلایل این باشد که بودجه اختصاص می یابد ولی هزینه نمی شود ، ازابتدای سال با وجود درخواست های مکرر تشکل های دانشجویی مبنی بر شفاف سازی وارائه لیست مالی هنوز جوابی از سوی مسولین داده نشده است.تشکل ها معاونت فرهنگی دانشجویی را باید درراهرو ها پیدا کنند، چرا که این معاونت حیطه کاری خود را در لفظ دانشجویی اش وغذا و سرویس دانشجو خلاصه کرده است و کمترین بهایی به امورفرهنگی در دانشگاه نمی دهد و معدود برنامه هایی فرهنگی هم باکمک های دست و پاشکسته این معاونت فکر نکنم نتیجه ای جز پرکردن گزارشات سالانه برای مسولین بالا دستی را داشته باشد.
اما انگار فضا فقط برای تشکل ها ودانشجویان انقلابی سنگین است و بسته ... اواخر شاهد شکل گیری ابهام آمیز گروه هاو کانون ها وحتی تشکل های بی هویتی بودیم که مثل علف سبز شده اند بی آنکه بدانیم از کجا مجوز گرفته و به چه حقی خودرا نماینده دانشجویان دانشگاه می نامند. به اجازه چه کسی در جلسات وزارتی به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه شرکت میکنند وبا چه اهدافی و به پشتوانه چه کسانی ندای سران فتنه وضد انقلاب را در دانشگاه به عناوین وطرق مختلف سر میدهند .
از دیربازدر دانشگاه های علوم پزشکی بنابه دلایلی همچون سنگین بودن دروس علوم پزشکی ویا واقع گرایی فضای دانشجویی به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و دور بودن از فضای آرمانی فعالیت های دانشجویان در برنامه ها ی فرهنگی کمتر از سایر دانشگاه ها بوده است و به همین جهت لزوم توجه ویژه به کار فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی دیده میشود ولی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی آنچه که به نظر میرسد سواستفاده مسولین از این فضای بی تفاوتی بوده به نوعی که به جای توجه دوچندان به حوزه فرهنگی دانشجویی سعی در دورقمی کردن الویت آن دارند .
علیرضا حاتمی  شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

کد اخبار