آرشیو نوشته ها

« بسم الله الرحمن الرحیم » بی تردید تمدن اسلامی، یکی از با ارزش ترین و شکوهمند ترین تمدن های تاریخ بشریت است. پشتوانه معرفتی این تمدن، عاملی اساسی در بقای تمدن اسلامی محسوب می شود. ظهور این تمدن غنی در دوره و سرزمینی که از کمترین مظاهر تمدنی برخوردار بود و در دوره ای که جهان در گمراهی و...

سه‌شنبه، 03 شهریور 94 21:47 0 دیدگاه

کد اخبار