آرشیو نوشته ها

جناب آقاي دکتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سلام عليکم همانگونه که مستحضريد، در عصر حاضر اهميت شعار «پيشگيري مقدم بر درمان» است، برهمگان محرز شده و جوامع و دولت ها، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه براي افزايش کيفيت سلامت جامعه خود به اين امر توجه ويژه اي دارند....

چهارشنبه، 02 تیر 95 15:25 0 دیدگاه

کد اخبار