آملی لاریجانی

حساب های شخصی قوه ی قضائیه

/post-66/

هوالحسیب ✅همه چیز از آنجا شروع شد که، درسایت های بیگانه خبری با عنوان"حساب های شخصی قوه ی قضائیه" منتشر شد. پس از آن بود که آقای محمود صادقی نماینده دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی درحوزه تهران و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، در24/8/95در صحن علنی مجلس خواستار...

کد اخبار