اجرا

برگزاری کلاس های فن بیان واجرا

/post-51/

واحد روابط عمومی وتبلیغات انجمن اسلامی دانشجویان برگزار میکند: #فرصت_ويژه كلاسهاي مقدماتي و پيشرفته #مجري گري و #فن بيان براي علاقه مندان و دانش پژوهان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. نكات درخور توجه: 1- كلاسهاي پيشرفته با تدريس اساتيد صداسيما و مجريان مطرح كشور برگزار خواهد شد.. 2- حضور در...

کد اخبار