اردو

کلیپ اردو های انجمن اسلامی دانشجویان1348

/post-20/

کلیپ شامل معرفی سایت و بخش هایی از اردو های انجمن در شهرهای رامسر ومشهد مقدس وقم وآبعلی می باشد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار کننده انواع اردو های تشکیلاتی،زیارتی وتفریحی وعلمی در سراسر کشور می باشد.

کد اخبار