اردوی تشکیلاتی

گزارش تصویری اردوی میثاق یاران3

/post-49/

اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران3 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از تاریخ20 الی26 شهریورماه در شهر مشهد مقدس برگزار گردید.

کد اخبار