اردوی میثاق یاران3

اردوی میثاق یاران3

/post-23/

گزارش روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان از برگزاری اردوی میثاق یاران3: برگزاری سومین دوره از سری اردوهای میثاق یاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در مشهد مقدس: اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران 3 از20 الی 26 شهریورماه وبا شرکت 120 نفر از اعضا در مشهد مقدس...

کد اخبار