بیانیه تربیت پرستار

بیانیه انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی در اعتراض به طرح تربیت پرستار در بیمارستان ها

/statement-of-the-islamic-association-of-faculty-of-nursing-and-midwifery-in-protest-against-a-plan/

« بسم الله الرحمن الرحیم » امام على علیه‏ السلام : اِستَعمِلِ العَدلَ وَاحذَرِ العَسفَ وَالحَیفَ فَاِنَّ العَسفَ یَعودُ بِالجَلاءِ وَالحَیفَ یَدعوا اِلَى السَّیفِ؛ عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگری بپرهیز زیرا زورگویى مردم را به ترک از وطن وامى‏دارد، و ستم آنان را به قیام مسلّحانه می...

کد اخبار