تحصیل نامشروع

نامه 16 دفتر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به روحانی

/post-22/

16 دفتر انجمن اسلامی در نامه‌ای خطاب به روحانی: فریدون پرونده‌ی ایثارگری ندارد، چطور از سهمیه ایثارگران استفاده کرده است؟ 16 دفتر انجمن اسلامی در واکنش به عدم شفافیت تحصیل حصین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی در نامه ای به حسن روحانی خواستار توضیح در این خصوص شدند. متن کامل این نامه به شرح...

کد اخبار