تزریقات

برگزاری کلاس تزریقات وریدی

/post-56/

به همت واحد علمی انجمن اسلامی دانشجویان پنجشنبه مورخ 1395/7/29 کارگاه تزریقات وریدی در محل دانشکده پرستاری ومامایی با حضور پرشور دانشجویان برگزار گردید.

کد اخبار