تناقض گویی

رکود اقتصادی، آری یا خیر

/post-21/

بسم الله الرحمن الرحیم رکود آری یا نه؟ اصلا رکود چیست؟ رکود در واقع یک دوره طولانی است که در آن میزان بیکاری افزایش می یابد و میزان تولید کاهش یافته و ورشکستگی وسیع میگردد. اما برسیم به اصل مطلب و اینکه آیا ما الان در رکود به سر میبریم؟ اشتغال: در 17 اسفند سال94 رئیس جمهور بیان داشتند:...

کد اخبار