رحیم پور ازغدی

صحبت های جنجالی رحیم پورازغدی دراردوی میثاق یاران3

/post-27/

رحیم‌پور اغدی در جمع دانشجویان: نام گذاری روز ملی تعامل با دنیا بخاطر دفاع سرسختانه رئیس جمهور بود رادیو بهشتی: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استکبار چه کار میکند؟ پولشویی را گره میزند به تروریسم وتروریسم راگره میزند با حزب الله ونیروی های انقلابی واین را واضح درقرارداد ها بیان نمی...

کد اخبار