روحانی

توهم توطئه

/post-73/

روحانی: دولت نسبت به قول‌هایی که به مردم داده شرمنده نیست. درنگاهی کلی به وعده های اصلی دولت در انتخابت ۹۲و عملکرد چهارساله ان چیزی که میتوانیم بگوییم عملی شده به مانند برجام تقریبا هیچ… ودرهمین اثنا شنیدن این جمله از جناب رییس جمهور که دولت نسبت به قولهایی که به مردم داده شرمنده نیست...

نامه 16 دفتر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به روحانی

/post-22/

16 دفتر انجمن اسلامی در نامه‌ای خطاب به روحانی: فریدون پرونده‌ی ایثارگری ندارد، چطور از سهمیه ایثارگران استفاده کرده است؟ 16 دفتر انجمن اسلامی در واکنش به عدم شفافیت تحصیل حصین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی در نامه ای به حسن روحانی خواستار توضیح در این خصوص شدند. متن کامل این نامه به شرح...

رکود اقتصادی، آری یا خیر

/post-21/

بسم الله الرحمن الرحیم رکود آری یا نه؟ اصلا رکود چیست؟ رکود در واقع یک دوره طولانی است که در آن میزان بیکاری افزایش می یابد و میزان تولید کاهش یافته و ورشکستگی وسیع میگردد. اما برسیم به اصل مطلب و اینکه آیا ما الان در رکود به سر میبریم؟ اشتغال: در 17 اسفند سال94 رئیس جمهور بیان داشتند:...

کد اخبار