شخصی

مردم دیگر تمایلی به تجربه‌ برجام در آموزش و پرورش را ندارند!

/post-63/

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه پر واضح است که دولت روحانی نگاه تربیتی و آموزشی غربی را از نگاه تربیتی و آموزشی اسلامی برتر می‌داند، گفت: آقای روحانی؛ مردم ایران دیگر تمایلی به تجربه‌ برجام درآموزش و پرورش ندارند. میثم شخصی، عضو شورای مرکزی انجمن...

کد اخبار