علیرضاحاتمی انجمن اسلامی دانشگاه روحانی

دانشگاه به دور از سیاست نشاطی ندارد

/post-61/

علیرضا حاتمی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا به نقد عملکرد دولت در دانشگاه ها پرداخت: یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ با بیان اینکه دانشگاه دور از سیاست از شور و نشاط خالی است، گفت: ممکن است این کمبود شور و نشاط در دانشگاه از راه‌های دیگری تامین شود که خدای ناکرده فضای...

کد اخبار