مجلس شورای اسلامی

120 تشکل دانشجویی از جمله انجمن اسلامی دانشجویان 1348مطرح کردند

/post-71/

120 تشکل دانشجویی از جمله انجمن اسلامی دانشجویان 1348مطرح کردند هشدار درباره پیامدهای خطرناک تجدید‌نظر در مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در مجلس 120 تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره پیامدهای خطرناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحرکات برخی نمایندگان برای ایجاد...

کد اخبار