مشهد

سلطانی وبیرانوند در رادیو بهشتی

/post-26/

سلطانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان درمصاحبه با رادیو بهشتی در مورد برگزاری اردوی میثاق یاران3 گفت :اردو میثاق یاران یکی از مهمترین اردوهای تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال است. این اردو با رویکرد تربیتی در شهریورماه هر سال در جوار بارگاه نورانی امام...

کد اخبار