مشهدمقدس

گزارش تصویری اردوی میثاق یاران3

/post-49/

اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران3 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از تاریخ20 الی26 شهریورماه در شهر مشهد مقدس برگزار گردید.

باردیگربااردوی میثاق یاران

/post-28/

گزارش :خانم آذرشوقیان از دانشکده سلامت اردوی میثاق یاران3دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باشعاردولت اسلامی زمینه ساز جامعه مهدوی در مشهد مقدس برگزارشد. اردوی میثاق یاران 3باحضور110نفر ازدانشجویان دانشکده های مختلف این دانشگاه ازتاریخ20الی26شهریوردر مشهدمقدس برگزارشد. این اردوکه باهمت انجمن...

اردوی میثاق یاران3

/post-23/

گزارش روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان از برگزاری اردوی میثاق یاران3: برگزاری سومین دوره از سری اردوهای میثاق یاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در مشهد مقدس: اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران 3 از20 الی 26 شهریورماه وبا شرکت 120 نفر از اعضا در مشهد مقدس...

کد اخبار