میثاق یاران 2

اردوی آموزشی تشکیلاتی میثاق یاران ۲ ( شهریور ۹۴ )

/misagh-2/

« بسم الله الرحمن الرحیم » بی تردید تمدن اسلامی، یکی از با ارزش ترین و شکوهمند ترین تمدن های تاریخ بشریت است. پشتوانه معرفتی این تمدن، عاملی اساسی در بقای تمدن اسلامی محسوب می شود. ظهور این تمدن غنی در دوره و سرزمینی که از کمترین مظاهر تمدنی برخوردار بود و در دوره ای که جهان در گمراهی و...

کد اخبار