نشست 17 ام

یزدمیزبان نشست سالانه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل-شهریور95

/post-18/

هفدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسرکشور به میزبانی یزد برگزار می شود. این نشست كه از سی ام مرداد تا سه شهریور در دانشگاه یزد برگزار می شود، بیش از ۴۰۰ دانشجو در قالب ۵۰ دفتر انجمن اسلامی از دانشگاه های مختلف کشور حضور خواهند داشت.

کد اخبار