کنکور

امضای تفاهم نامه انجمن اسلامی دانشجویان(1348) با موسسه خلیلی

/post-67/

خدمتی دیگر از انجمن اسلامی دانشجویان(1348) انجمن اسلامی دانشجویان برای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی با تخفیف ویژه، تفاهم نامه همکاری با موسسه آموزشی خلیلی امضا کرد دانشجویان متقاضی در هر رشته و در هر مقطع علوم پزشکی می توانند با مراجعه به دفاتر انجمن اسلامی و سایت...

کد اخبار