آخرین مطالب
با ما آشنا شو !!

معرفی

   انجمن اسلامی ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ۱۶ آذر سال ۱۳۴۸ شروع بکار کرد و درسالهای ۱۳۵۷_۱۳۸۰ ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷،انجمن اسلامی دانشجویان فعالیت خود را در دانشکده پزشکی ادامه داد.

درسال ۱۳۸۰ انجمن گروه دوم وارد شد با اسم انجمن اسلامی دانشجویان که دانشگاه بعلت تشابه دیگر دانشگاه، هردوتشکل را ملزم به انتخاب پسوند نمود که یکی از تشکل ها پسوند ۱۳۸۰ با سرپرستی دکتر نودهی و انجمن تازه پسوند تحکیم وحدت را انتخاب نمود. سال ۱۳۸۶ انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه پس از چندین سال ارتباط با اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل سراسر کشور به عضویت این اتحادیه درآمد…

کارگروه های انجمن

نشریات دانشجویی

این کارگروه ها شامل نشریات کتبی و صوتی هستند که در دانشکده ها و یا در سطح دانشگاهی فعالیت می کنند

خیریه ها و گروه های جهادی

این گروه ها شامل گروه جهادی خادمان بهشتی و خیریه اشتراک مثبت هستند و به صورت دانشکده ای فعالیت می کنند

هم اندیشان

این کارگروه با هدف ترویج کتاب خوانی با برگزاری برنامه های متنوع سعی دارد این فرهنگ را در بین دانشجویان ترویج دهد
اساس نامه و مرام نامه ی ما

    انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ به عنوان یک تشکل مستقل تاسیس شده است که میتواند در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی، صنفی و.. به فعالیت بپردازد؛ تمام اعضای انجمن می‌بایست مطابق با یک سری اصول و موازین خاص تشکیلات عمل نموده و بر اهداف و وظایف و اختیارات خود در مجموعه واقف باشند؛ به همین خاطر مطالعه اساسنامه و مرامنامه و تسلط و آگاهی به آن برای تمامی اعضا لازم و ضروری است.

486521
عضویت درتشکل
486521

گروهی از دانشجویان باعنوان انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ بنابر علایق و استعدادهای خودشان به همراه کارگروهی مشغول به فعالیت هستند

از جمله بخش های متفاوت تشکل ما:
واحد فرهنگی: دانشجویانی که در زمینه فرهنگی و هنری استعداد دارند یا علاقه به یادگیری دارند دراین بخش فعالیت می کنند. مثلا: برگزاری جشن ها، مسابقات و..
واحد علمی: بخشی که شما می توانید فراتر از سطح علمی کلاس فعالیت کنید. مثلا: مقاله و نشریه های علمی و…
واحدصنفی: بخشی که بدنبال دغدغه ها و رفاه و اسایش دانشجویان هست.
واحدعقیدتی: یک فرصت مناسب برای اقزایش اطلاعات دینی و حفظ فضای معنوی خود و دیگران
واحد روابط عمومی: بخشی که مربوط به فعالیت های رسانه ای از فعالیت در شبکه های اجتماعی و ساخت کلیپ یا…
واحد اداری ومالی: مدیریت مسائل مالی تشکل و جمع اوری و اجرای ایده ها برای مدیریت مالی و…
واحد سیاسی: دانشجویان علاقمند یه سیاست می توانند در این زمینه فعالیت کنند