مصاحبه دبیر صنفی با خبرگزاری فارس

مصاحبه دبیر صنفی انجمن اسلامی دانشگاه حمید فریدونی دبیر صنفی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت:بعد از اتفاقاتی که با افزایش قیمت بنزین رخ داد و اعتراضاتی که صورت گرفت مسئولین گفتند این تغییر در قیمت سوخت برای اجرای عدالت در بین جامعه و […]

مصاحبه دبیر انجمن اسلامی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان1348

ناکارآمدی “ستاد ملی مقابله” با ویروس کرونا در تعیین تکلیف کنکور «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با “محمودی” دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید در زمان شیوع ویروس کرونا با توجه به تشکیل شبکه‌های […]