انجمن اسلامی دانشجویان 1348
 • مصاحبه دبیر انجمن اسلامی

  ناکارآمدی "ستاد ملی مقابله" با ویروس کرونا در تعیین تکلیف کنکور  «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با "محمودی" د ...

  ناکارآمدی "ستاد ملی مقابله" با ویروس کرونا در تعیین تکلیف کنکور  «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با "محمودی" دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی عملکرد دولت در مقابله ب ...

  بیشتر بخوانید
 • ناگفته هایی از یک دارو…

  پشت پرده داروی" فاویپیراویر"... چند روز پیش بود که «فرامرز اختراعی» رییس سندیکاری تولیدکنندگان مواد اولیه ...

  پشت پرده داروی" فاویپیراویر"... چند روز پیش بود که «فرامرز اختراعی» رییس سندیکاری تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در سخنانی با اشاره به تولید داروی فاویپیراویرار عنوان کرده بود که این دارو با اینکه تای ...

  بیشتر بخوانید
 • شفاف قسمت پانزدهم

  شفا(ف)تامین مالی  اطمینان از پایداری منابع مالی در حوزه سلامت توسط افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ...

  شفا(ف)تامین مالی  اطمینان از پایداری منابع مالی در حوزه سلامت توسط افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی حاصل میگردد.📈بررسی حساب های ملی سلامت نشانگر افزایش سهم هزینه های سلامت از تولید ...

  بیشتر بخوانید

در حال بارگذاری…