مصاحبه دبیر انجمن اسلامی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان1348

ناکارآمدی “ستاد ملی مقابله” با ویروس کرونا در تعیین تکلیف کنکور «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با “محمودی” دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید در زمان شیوع ویروس کرونا با توجه به تشکیل شبکه‌های […]