شفاف
  • شفاف قسمت پانزدهم

    شفا(ف)تامین مالی  اطمینان از پایداری منابع مالی در حوزه سلامت توسط افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ...

    شفا(ف)تامین مالی  اطمینان از پایداری منابع مالی در حوزه سلامت توسط افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی حاصل میگردد.📈بررسی حساب های ملی سلامت نشانگر افزایش سهم هزینه های سلامت از تولید ...

    بیشتر بخوانید

در حال بارگذاری…